torsdag 23. april 2020

Bok 26 2020: "Moby Dick" av Herman Melville


Eg har høyrt mykje om denne boka, og då vi jobba med filmen "Jaws" tidlegare i år, var dette ein av referansane som eg forstod utan å ha lese boka. Sidan eg no har god tid til å lese gamle klassikarar, tenkte eg det kunne vere på tide å lese denne klassikaren.

Innlesinga på lydbok er på nesten 24 timar, og dei første 18 timane inneheld mykje stoff om kval og kvalfangst generelt, og dei viktige personane vert presenterte mellom utgreiingane. Mot slutten tek forteljinga seg noko opp, rett skal vere rett, men hovudinntrykket mitt er at boka er langdryg. Det er interessant med dei rasistiske og nedlatande framstillingane, som er svært ute på dato, og her er sjølvsagt mange element som vert brukte i den før nemnde filmen "Jaws".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar