søndag 13. oktober 2013

Bok 63 2013: "Mørke netter i Barcelona" av Alicia Gimènez-Bartlett

Det lokale biblioteket er ganske oppdatert når det gjeld bruk av internett, og eg har stor glede av å sitje heime og leite etter bøker på heimesida deira og reservere dei eg får lyst til å lese. Etter å ha søkt på "Barcelona" dukka denne kriminalromanen opp, og eg fekk lyst til å lese noko spansk krim.

Sjølve krimgåta i boka tykte eg var rimeleg uinteressant, men eg hadde sansen for eg-personen, etterforskaren Petra. Ho er noko utradisjonell som kvinne, samtidig som ho har ein del eigenskapar som mannlege etterforskarar i kriminalbøker plar ha. Ein slik eigenskap kan til dømes vere manglande evne til å fungere i eit parforhold.

Hovudmålet mitt med lesinga av denne boka var å få litt meir kjensla av kva som særpregar Barcelona, men det kan eg ikkje seie eg fekk. Kanskje dersom eg les fleire av bøkene i serien? Eg har allereie reservert nokre titlar...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar