mandag 21. oktober 2013

Bok 65 2013: "Dandy" av Jan Guillou

I denne andre boka om Lauritzen-brørne fyl vi hovudsakleg den yngste av dei, Sverre. Han var knapt nok nemnd i "Brobyggerne", men vi fekk vite at han rømde til England med den mannlege kjærasten sin. Livet som homofil på byrjinga av 1900-talet var langt frå enkelt, og mykje av boka handlar om problemstillingar knytt til dette. I tillegg kjem den første verdskrigen i fokus, slik den gjorde i den første boka i serien.

Sverre var tidleg oppteken av det estetiske, stereotypisk nok, og han målar bilete sjølv og er oppteken av nye impulsar innanfor biletkunsten.

Eg er ikkje heilt sikker på kva eg meiner om boka. I byrjinga likte eg den, men det dabba noko av etter kvart. Den blir verken ei god bok om homofili eller ei god bok om verdskrigen, og forteljinga om Sverre og kjærasten blir noko føreseieleg. Likevel er det godt mogleg at eg les neste bok i serien når den kjem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar