lørdag 11. november 2017

Gleda over dei små ting

Fredag hadde eg inga undervisning, og det vart derfor ein lang lesedag. Pensum er overveldande, og eg slit litt med å halde konsentrasjonen oppe. Motivasjonen steig då eg seint om ettermiddagen oppdaga at arbeidskravet mitt i statistikk var godkjent, og at eg dermed kan gå opp til eksamen 1. desember. Det er kanskje ikkje noko stor bragd objektivt sett, men reint subjektivt har det kosta mykje av hardt arbeid og aktiv nedbryting av dårleg sjølvtillit på området. Ikkje minst er eg overraska over at eg klarte meg så godt utan anna hjelp enn nokre faglege diskusjonar med medstudentane. Eg har rekna kvar ei oppgåve sjølv, og det er eg stolt av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar