torsdag 16. november 2017

Opning av nye Øyra skule

Ordførar Jørgen klipper snora

Leiar for byggenemnda, Jan Henning, er òg ein partikamerat
Onsdag 15. november var eg invitert på offisiell opning av den nye barneskulen i Volda sentrum. Eg har ikkje vore med på å kjempe den fram, sidan det var førre kommunestyre som tok den kampen, men eg var likevel invitert som kommunepolitikar. Ordføraren fekk klippe snora, men gjorde eit poeng av det same, at det var førre ordførar som eigentleg hadde gjort jobben.

Skulen har vi fått omvising i før, og den er sjølvsagt tipp topp moderne. Feiringa gjekk føre seg i eit rom der det er plass til alle elevar og lærarar, og eit slikt samlingspunkt er sjølvsagt kjekt både for skulen og kulturskulen, som har lokale i tilknyting til skulen. Det var spesielt stor stas at skulen fekk eit flott piano i gåve frå entrepenørane, og vi fekk høyre flott speling på det under feiringa. Noko anna som gjorde inntrykk, var helsinga frå høgskulen, som understreka kor viktig det er for dei som driv lærarutdanning å ha ein ny og moderne skule nesten på campus. Det var dessutan fleire av talarane som gjorde eit poeng av at det aller viktigaste er kva ein fyller skulen med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar