lørdag 10. april 2021

Bok 30 2021: "Buried" av Mark Billingham


Ein ung gut vert kidnappa, og foreldra melder ikkje saka før det har gått eit par dagar. Faren er tidlegare politimann, og Thorne likar ikkje fyren. Politimannen må lage ei liste over kriminelle som kan ønskje å hemne seg, og dermed får ein innblikk i eldre kriminalsaker som kanskje har ein samanheng med kidnappingssaka. Midt i det heile vert kidnapparane funne døde, men den kidnappa guten er framleis borte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar