mandag 22. juli 2013

Bok 47 2013: "En mann ved navn Ove" av Fredrik Backman

Ove er ein 59 år gammal surpomp, som mest av alt minner om karakteren Narvestad i tv-serien "Borettslaget". Han er prinsippfast og sjølvrettferdig, men òg tydeleg lei av livet. Han vil derfor ta livet av seg, men blir stadig forhindra av irriterande naboar og liknande tilfeldigheiter.

Boka er ei morosam forteljing om ein mann som opplever at samfunnet endrar seg, utan at han set pris på desse endringane. I tillegg inneheld boka ei vemodig vakker kjærleikshistorie, der Ove og kona hans har hatt det som vert skildra som eit uvanleg respektfullt forhold.

Dette er ei bok ein bør ta seg tid til å lese. Lydboka er god, og det er ein ekstra trist tanke at Trond Brænne ikkje fekk lese den heilt ferdig inn før han døydde. Kim Haugen har fullført lesinga, og begge desse opplesarane er gode å lytte til. Boka er såpass enkel at den er lett å følgje med i, trass i nokre hopp fram og attende i tid.

1 kommentar:

  1. Eg har den liggande på vent. Skal begynne på den etter Paasillinna. Les oftast dei kortaste bøkene først.

    SvarSlett