søndag 2. mars 2014

Fordjupingsemne og fastelavn

Eg sette av store delar av søndagen til skulearbeid, noko som må til i desse fordjupingsemnetider. Eg bruker om lag ein time på å lese gjennom kvar oppgåve og skrive ein vurderingskommentar, så då kan de sjølve tenkje dykk kor mange timar som går med til 29 elevsvar. Eg kan i tillegg nemne at det krev ein del konsentrasjon, og at ein derfor må ta pausar mellom arbeida. Slik blir det både vaska klede og baka bollar sjølv om mor sit med nasen ned i arbeidet sitt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar