søndag 21. mars 2021

Bok 24 2021: "Alt du elsker, skal brenne - På innsiden av den hvite nasjonalismens gjenfødelse i USA" av Vegard Tenold Aase

Eg såg forfattaren intervjua på TV for eit par veker sidan, og då vart det nemnt i presentasjonen av han at han hadde følgt ulike nasjonalistiske grupper i USA- Når så boka dukka opp få eg scrolla rundt på Storytel, vart den eit naturleg val. Aase har som nemnt følgt ulike grupper på ytre høgresida, snakka med dei og delteke i arrangement med brenning av kors og marsjar ved innsetjinga av Donald Trump som president i 2017. Forfattaren hevdar at retorikken Trump brukte er basert på retorikken til nasjonalistane, og han hevdar òg at nasjonalistane fekk problem då Trump hadde vunne valet, då dei i hovudsak baserer retorikken sin på å vere i opposisjon til makteliten. Boka er både interessant og lærerik, sjølv om dette er eit tema eg har lese mykje om og sett dokumantarar om før.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar