mandag 16. februar 2015

Bok 15 2015: "Den andre siden av gleden" av Seré Prince Halverson

I ein familie med mor, far og to små born får mora fødselsdepresjon og reiser frå familien. Faren finn seg ei ny kvinne, og ho blir ei god stemor for borna. Så døyr faren, og den no friske og suksessrike biologiske mora kjem for å overta borna.

Dette er ein debutroman som fortel ei litt innvikla historie med fleire tema i tillegg til den tematikken eg har skissert. Mange løyndomar ligg i fortida, og ein får sympati med fleire sider av saka, trass i at det er den gode stemora som er eg-personen. Boka er kanskje i overkant søt og føreseieleg, men den vekkjer òg ein del tankar om generøsitet og tillit.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar