torsdag 25. juni 2015

Bok 49 2015: "An Abundance of Katherines" av John Green

Det er ein del år sidan eg studerte engelsk, og i tillegg var mykje av pensumlitteraturen då frå renessansen og 1800-talet. Det er derfor ei viktig "fagleg oppdatering" både litterært og språkleg for meg å lese noko nyare, engelskspråkleg litteratur. I tillegg kan det vere svært givande, som til dømes denne boka av John Green - ein forfattar som har slått godt an blant ungdom.

I boka møter vi vedunderbarnet Colin, som saman med sin einaste ven Hassan legg ut på ein roadtrip for at Colin skal kome over at Katherine har slått opp med han. No er ho ikkje den første som har utsett han for dette: Colin har nemleg hatt 19 kjærastar, og alle har heitt Katherine. Ei etter ei har slått opp med han, og Colin prøver no å utarbeide matematiske kurver og grafar som skal kunne føreseie kor vidt eit forhold vil vare, kor lenge, og kven som kjem til å slå opp.

Dette var ei fin bok som seier mykje om korleis det kan vere å kjenne seg annleis, om korleis det kan opplevast å vere sårbar og om vennskap og forhold mellom menneske. Eigentleg kunne eg ha tenkt meg å skaffa eit klassesett av boka til bruk i engelskklassane mine til hausten, for det var verkeleg ei bok eg trur kunne ha slått godt an.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar