lørdag 27. juni 2015

Bok 51 2015: "1920" av Jon Ewo

Denne boka handlar om noko som kunne ha skjedd, dersom svenskane hadde oppdaga olje i Nordsjøen og dermed ikkje ville sleppe Noreg ut av unionen i 1905.

Håkon Lie er ein ung gut som boksar som hobby, men òg for å tene pengar til familien sin. Han hamnar i eit kriminelt miljø, og snart vert han send på straffearbeid i Nordsjøen.

Boka er sær, og eg slit litt med å skjøne om noko er verkeleg eller ikkje - spesielt fordi namna Håkon Lie og Rudolf Nilsen vert brukte. Som spenningsroman fungerer boka godt, og eg vil tru den kan fenge ein del unge lesarar. Det er òg viktig å finne ungdomsbøker som passar best for gutar, og dette er kanskje ei slik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar