søndag 28. oktober 2012

Together again...

Etter ein stille dag med turgåing, vedbering, husvask, skulearbeid og lesing kom heile rabbegjengen heim til mor. Det vart rotete med ein gong, musisering og speling av spel i fleire rom, fotballkamp på tv og ikkje eit stille sekund.

Vanlegvis er heimen min fotballfri sone, men i dag måtte dei få lov å sjå Molde gruse Rosenborg. Det var stor stas!

På kveldsmatmenyen stod ost og kjeks - dermed er det berre å leite fram att støvsugaren når energien kjem attende. Og oppvaskmaskina er full, sjølvsagt, så det må litt meir innsats til frå mors side før ho kan ta kveld.

Plutseleg har alle lagt seg, og det er relativt stille att. Vi har ei ny hektisk veke framfor oss, med aktivitetar, jobb og skule. Det er fantastisk å ha kyllingane sine under vengene att, trass alt rot, bråk og ekstra arbeid dei medfører. Trass alt er det dei som gir livet mest meining.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar