torsdag 28. juli 2016

Bok 55 2016: "Avbrutt april" av Ismail Kadare

Forfattaren har også i denne romanen valt å skildre og problematisere gamle albanske skikkar og lover, spesielt reglane rundt blodhemn. Ein vaktmann kjem i skade for å drepe ein annan mann, og det vert då gjort klart at det er mange og strenge reglar som må følgjast. Først må han stille opp i gravferda til mannen han drap, deretter får han ei slags karantenetid på ein månad før han er fritt vilt for dei som skal hemne drapet. Mannen får stadig meir angst i høve det som skal skje med han, og det vert eit lyspunkt for han å møte ei svært vakker kvinne. Ho, på si side, er nygift, men møtet mellom dei to gjer inntrykk også på henne. 

Boka er interessant med tanke på at ein lærer mykje om gamal skikk og bruk i Albania. Sjølve forteljinga er òg god, men dessverre skjøna eg ikkje slutten, så det vart ein liten nedtur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar