lørdag 6. august 2016

Bok 60 2016: "Den uønskede middagen" av Ismail Kadare

Etter å ha lese boka, fann eg ei bokmelding på ei VG-side som eg synest skildrar boka svært godt. Eg vel derfor å sitere derifrå:

«Den uønskede middagen» tar utgangspunkt i det som skal være en sann hendelse fra forfatterens hjemby under den tyske okkupasjonen. Etter å ha blitt angrepet av motstandsfolk beordrer den lokale tyske kommandanten at 80 gisler skal tas til fange, for senere å henrettes som represalie.
Imidlertid viser det seg at kommandanten og den lokale legen er gamle studiekamerater, kommandanten blir invitert på middag hos legen og i løpet av kvelden blir alle gislene satt fri av tyskerne.
En hendelse som naturlig nok får mytologiske dimensjoner, uten at noen helt har svaret på hva som egentlig skjedde. Bortsett fra at dette må ha vært en kamp mellom sterke viljer på begge sider. Da nazistene etter krigen blir erstattet av kommunister, starter imidlertid også de paranoide prosessene og mistenkeliggjøringen av alt og alle som ikke lar seg tilpasse den vidunderlige nye verden.
De som var helter, er nå å betrakte som suspekte individer, og legens kontakt med tyskerne blir gjenstand for grundige undersøkelser. Snart eskalerer det hele i tortur, utrenskninger og henrettelser.
Et bitende skarpt portrett av krigens og politikkens absurditet og den kollektive psykologiske forgiftningen som følger i kjølvannet av alle totalitære regimer. 
(Sindre Hovdenakk)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar