torsdag 25. november 2010

Best Thursday ever?

Ja, det er ikkje langt unna, i alle fall blant vanlege kvardagstorsdagar. Det er tre grunnar til at denne dagen vart så bra:

  1. Tur til og frå Ålesund med tre supre kollegavenninner - mykje prat og latter i bilen til og frå.
  2. Engelskkurs om spennande tema, med flinke foredragshaldarar. Temaa spende frå "Broken Britain", ein gjennomgang av utviklinga av det britiske samfunnet, via gode tips til undervisningsopplegg og evaluering av eksamenssvar, til ein grundig gjennomgang av nokre filmar som kan brukast i undervisninga og tips til korleis. Til alt overmål fekk vi lære ein enkel måte å rippe filmar og lagre snuttar frå dei i eigne spelelister. Lukka er stor!
  3. Shopping spree på Moa... Det vart litt tid til slike trivialitetar òg, sjølv om det vart minst like mykje kiking som handling. Eg fekk endeleg tak i den siste MCR-plata, som dei sjølvsagt ikkje hadde fått inn på butikkane i Volda. Ironisk nok har eg hovudverk etter ein lang dag, så eg orkar ikkje å høyre på musikk...
Takk til superdamene for triveleg lag på ein lærerik dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar