onsdag 8. juli 2020

Prosjekt oppkøyrsle

I eit par, tre år har det blitt stadig mindre sand på vegen opp til huset. Eg har prøvd å få kontakt med eit Voldafirma tidlegare, utan hell, men i dag fekk eg telefon frå eit firma på Eid. Dei sende tilbod på frakting av ulike typar sand, så no er det berre å hive seg rundt for å gjere klart. Der er mellom anna nokre grastorver som må vekk, greiner som må kuttast og diverse anna. Minstemann kverna opp dei buskene vi saga ned tidlegare i sommar, og eg har brukt ein del av dagen til å hakke, kutte og sage. Minstemann klatra til og med opp i eit tre for å få vekk ei gjenstridig grein. Jobben er langt frå fullført, men vi er i gang.

Det største dramaet opplevde eg då eg vart angripen av hissige maur, noko som gjorde at eg måtte skifte klede og dusje midt i arbeidsøkta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar