fredag 30. juli 2010

Bjørneparken i Orsa

Her kan ein sjå mange ulike ville dyr, men dei mest spennande er brunbjørn, tiger og isbjørn. I tillegg var der ein del døme på spor, ekskrement, utstoppa dyr og anna som gjorde parken til ei interessant og spennande oppleving for store og små.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar