torsdag 9. juli 2015

Bok 58 2015: "Eleanor & Park" av Rainbow Rowell

Eleanor og Park er to ungdomar som møtest, og boka skildrar forholdet mellom dei to. Familieforholda deira er mildt sagt ulike, og Eleanor blir mobba av dei andre på skulebussen og jentene i klassen. Ho slit med dårleg sjølvtillit, er bekymra for familien sin men har likevel ein integritet som dei fleste kan misunne henne.

Boka er utruleg godt skriven, og språket er såpass enkelt at den kan lesast på originalspråket av elevar på vidaregåande skule - den same aldersgruppa som Eleanor og Park tilhøyrer. Synsvinkelen vekslar mellom dei to, og det er vanskeleg ikkje å bli gripen av denne boka. Eg har faktisk lese den sakte med vilje fordi eg ikkje ville at den skulle ta slutt.

Eg ser på internett at den er omsett til norsk med same tittel, og at den blir anbefalt for aldersgruppa 12 - 16 år. Dette tyder ikkje at boka er barnsleg, og eg vil seie den høver godt for vaksne òg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar