tirsdag 14. juli 2015

Bok 64 2015: "Det blir pinlig uansett" av Bjørn Sortland og Tyra Teodora Tronstad

Elias sit på bussen og ser på ei jente, og ho held ei mappe med mailadressa si på. Dette er utgangspunktet for denne ungdomsboka, som er bygd opp som ei mailutveksling mellom Elias og Susanne.

Boka vart til som eit prosjekt mellom to forfattarar som ikkje hadde møtt kvarandre, og dei skal visstnok ha skrive den på 13 dagar. Boka er kort, og den vil truleg vere lett å lese for unge utan lesetrening. Det vert veksla mellom nynorsk og bokmål, noko som kan fungere fint for å snike inn litt nynorsk i kvardagen til bokmålsbrukarar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar