tirsdag 14. juli 2015

Bok 66 2015: "Psyko" av Widar Aspeli

Eg-personen er oppteken av to jenter som ikkje vil ha noko med han å gjere. Både han og dei oppfører seg merkeleg, og etter kvart blir det ei spennande forfølgingsjakt. 

Dette er ei kort lettlest-bok for ungdom som ikkje har lese så mykje før. Språket er enkelt, men intenst, og det slår meg at slike lettlest-bøker minner ein del om poesi. Ein skal få plass til mykje stemning og handling ved å bruke få ord. Denne boka fungerer for meg, men den kan kanskje bli for uklar dersom det er snakk om ein lesar som har lese svært lite før.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar