mandag 13. juli 2015

Bok 63 2015: "Venezia mysteriet" av Bjørn Sortland

Denne boka er del av ein barnebokserie om kunst i ulike byar. Tanken er truleg å flette inn faktakunnskap i forteljingane, og det synest eg er ein god idé. Eg trur òg at detektivforteljinga vil fungere for born, og at vaksne kan leve med å lese desse bøkene anten på papir eller å høyre lydbøkene. Det er rart med det; ein kan alltids lære noko...

Hovudpersonen er David, som reiser på tur til Venezia med familien sin. Der ser og opplever dei mykje, blant anna eit kunsttjuveri. Sist i boka kjem eit lite språkkurs og nokre tips til kva ein kan gjere i Venezia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar