fredag 10. juli 2015

Bok 59 2015: "Alle har eit sultent hjerte" av Bjørn Sortland

Ina er kanskje blitt gravid etter å ha vore saman med ein gut på ein fest, og han har eigentleg kjærast frå før. Romanen skildrar kjenslene til Ina og samtalane dei to ungdomane har med kvarandre.

Problemstillinga i boka er tidlaus, og den bør både vere interessant og lett å lese for målgruppa. Skal eg kritisere noko, må det vere at Ina ikkje passar heilt inn i tida handlinga er lagd til. Eit døme på dette er når dei køyrer rundt og bruker usikra nettverk på ei berbar datamaskin (boka er frå 2008) og 16 år gamle Ina skildrar noko som "heilt finsk fjernsynsteater". Dette gir neppe meining for nokon fødd etter 1990.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar