fredag 21. mai 2010

Tid for eksamen

I dag var det den store eksamendsdagen på jobb. Alle VG1 og VG2-elevane fekk fri, bortsett frå dei som skulle ha framandspråkeksamen, og alle VG3-elevane skulle ha eksamen i norsk hovudmål. Det var den eksamenen som eg skal sensurere, og oppgåvene var veldig gode, etter mitt syn. Ein hadde teke fram både Lillelord, Gunnlaug Ormstunge og Morgan Kane, og tema som gjekk att var oppvekst og mannsrolla.

Personleg skulle eg langt heller ha skrive eit par eksamenssvar enn å sitje vakt. Tre timar utan andre avbrekk enn eit par elevar som skulle på toalettet og 13 elevar som skulle levere, med tre vaksne til å dele på oppgåvene? Etter ein time heldt eg på å somne, men så kom eg på nokre interessante emne å tenkje på så eg heldt meg vaken. Og det kjendest nesten som å ligge på lading.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar