mandag 4. august 2014

Bok 65 2014: "En rettferdig dom" av Jan Mehlum

I denne boka møter vi Leo Lande, som har tilstått eit drap som han kanskje ikkje har gjort. Mora til den drepte jenta tek kontakt med Svend Foyn fordi ho ikkje er nøgd med dei svara ho har fått. Og Foyn nøstar i spora til han sit att med svaret på gåta.

Boka er interessant og spennande, men eg var ikkje så begeistra for slutten. Dette skal eg ikkje utdjupe her, for då øydelegg eg det heile, men eg kan røpe at eg syntest forklaringane vart veldig enkle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar